Akta Pemegang Amanah 1949 (Akta 208) [Hingga 1hb November 2017]

RM14.00 RM15.00 you save RM1.00
 
 
 

Akta Pemegang Amanah 1949 (Akta 208)

 
[Hingga 1hb November 2017]
 
Suatu Akta berhubungan dengan Pemegang Amanah.

Detailed Contents of Akta Pemegang Amanah 1949 (Akta 208) :

Akta Pemegang Amanah 1949 (Akta 208) adalah sebuah undang-undang Malaysia yang mengatur tentang pengamanan harta kekayaan oleh pemegang amanah. Undang-undang ini memberikan definisi mengenai istilah-istilah seperti "pemegang amanah", "aset amanah", dan "kuasa amanah".

Akta 208 juga mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab pemegang amanah, termasuk tugas untuk menjaga aset amanah dengan itikad baik dan melindungi kepentingan pemegang kepentingan. Pemegang amanah juga diwajibkan untuk memberikan laporan tahunan mengenai keadaan aset amanah kepada pihak berkepentingan.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan dan pembubaran amanah, serta tata cara pengambilan keputusan dalam amanah. Akta 208 juga menyediakan perlindungan hukum bagi pemegang amanah yang bertindak dengan itikad baik.

Pada tanggal 1 November 2017, Akta Pemegang Amanah 1949 (Akta 208) digantikan oleh Akta Amanah Raya Berhad 2017 (Akta 790). Undang-undang ini memberikan lebih banyak kejelasan mengenai pengamanan harta kekayaan oleh pemegang amanah di Malaysia.

Find more books like Akta Pemegang Amanah 1949 (Akta 208): Akta/Statutes
ISBN: 9789678926805
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller