Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Peraturan-Peraturan & Kaedah-Kaedah Terpilih (Hingga 5hb Jan 2023)

RM32.00 RM35.00 you save RM3.00
 
 
 

AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550) 

PERATURAN-PERATURAN & KAEDAH-KAEDAH TERPILIH 
(HINGGA 5HB JANUARI 2023) 
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

Detailed Contents Of Akta Pendidikan 1996 (Akta 550):

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) adalah undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia untuk mengatur dan mengawal seluruh sektor pendidikan di negara ini. Undang-undang ini memperuntukkan aspek-aspek seperti peranan pendidikan, pendaftaran pelajar, kelayakan guru, pembinaan sekolah, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah yang terdapat di dalam Akta Pendidikan 1996. Ini termasuk:

  1. Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pindaan) 2017

Peraturan-Peraturan Pendidikan 2017 adalah pindaan terhadap peraturan-peraturan asal yang telah diperkenalkan pada tahun 1997. Pindaan ini memperuntukkan beberapa aspek seperti program-program pendidikan, pengiktirafan kelayakan, pembinaan sekolah, dan lain-lain. Pindaan ini juga memperkenalkan beberapa kaedah baru seperti Kaedah Pengiktirafan Kelayakan Guru 2017 dan Kaedah Perakaunan Kewangan Sekolah 2017.

  1. Kaedah-Kaedah Pendidikan (Pendaftaran Pelajar) 2016

Kaedah-Kaedah Pendidikan (Pendaftaran Pelajar) 2016 memperuntukkan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan pendaftaran pelajar ke sekolah-sekolah di Malaysia. Kaedah ini menetapkan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang perlu dipenuhi oleh para pelajar yang ingin mendaftar ke sekolah-sekolah tersebut. Kaedah ini juga menetapkan peraturan-peraturan berkaitan dengan pemindahan pelajar dari satu sekolah ke sekolah lain.

  1. Kaedah-Kaedah Pendidikan (Kelayakan Guru) 2009

Kaedah-Kaedah Pendidikan (Kelayakan Guru) 2009 memperuntukkan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kelayakan guru di Malaysia. Kaedah ini menetapkan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang perlu dipenuhi oleh para calon guru dalam memperoleh kelayakan untuk mengajar di sekolah-sekolah di Malaysia. Kaedah ini juga memperkenalkan beberapa peraturan baru seperti Kaedah Pengiktirafan Kelayakan Guru 2009 dan Kaedah Perkhidmatan Guru 2009.

  1. Kaedah-Kaedah Pendidikan (Penyeliaan) 2006

Kaedah-Kaedah Pendidikan (Penyeliaan) 2006 memperuntukkan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan penyeliaan di Malaysia. Kaedah ini menetapkan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang perlu dipenuhi oleh para penyelia dalam melaksanakan tugas mereka di sekolah-sekolah di Malaysia. Kaedah ini juga memperkenalkan beberapa peraturan baru seperti Kaedah Pengiktirafan Kelayakan Penyelia 2006 dan Kaedah Perkhidmatan Penyelia 2006.

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Contains :

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik) 1997
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kursus Pengajian dan Program Latihan di Politeknik) 1997
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendaftaran Institusi Pendidikan) 1997
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institusi Pendidikan Swasta) (Disiplin Murid) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Majalah Sekolah dan Bahan Multi Media) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Ibu Bapa–Guru) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal, Hari dan Cuti Sekolah) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institusi Pendidikan Swasta) (Piawaian) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institusi Pendidikan Swasta) (Iklan) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penerimaan Masuk Murid ke Sekolah, Penyimpanan Daftar dan Syarat bagi Pengekalan Murid Belajar di Sekolah) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002
Perintah Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan) 2002
Kaedah-Kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 2007
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Majlis Sukan Sekolah Malaysia) 2009
Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran 2010
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institut-Institut Pendidikan Guru) 2010 
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan) 2012
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Permit Mengajar) 2013
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Senat Kolej Vokasional) 2016

Find more books like Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Akta/statutes
ISBN: 9789678929776
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller