Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Peraturan-Peraturan & Kaedah-Kaedah Terpilih (Hingga 10hb Jun 2021)

  • RM35.00 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550) 
PERATURAN-PERATURAN & KAEDAH-KAEDAH TERPILIH 
(HINGGA 1HB DISEMBER 2019) 
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik) 1997
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kursus Pengajian dan Program Latihan di Politeknik) 1997
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendaftaran Institusi Pendidikan) 1997
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institusi Pendidikan Swasta) (Disiplin Murid) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Majalah Sekolah dan Bahan Multi Media) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Ibu Bapa–Guru) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal, Hari dan Cuti Sekolah) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institusi Pendidikan Swasta) (Piawaian) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institusi Pendidikan Swasta) (Iklan) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penerimaan Masuk Murid ke Sekolah, Penyimpanan Daftar dan Syarat bagi Pengekalan Murid Belajar di Sekolah) 1998
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002
Perintah Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan) 2002
Kaedah-Kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 2007
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Majlis Sukan Sekolah Malaysia) 2009
Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran 2010
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institut-Institut Pendidikan Guru) 2010
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan) 2012
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Permit Mengajar) 2013
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Senat Kolej Vokasional) 2016We Also Recommend