Akta Penjara 1995 (Akta 537) & Peraturan-Peraturan & Prison Act 1995 (Act 537) and Regulations [Hingga 25hb November 2022]

RM31.00 RM35.00 you save RM4.00
 
 
 
 

Akta Penjara 1995 (Akta 537) & Peraturan-Peraturan

& Prison Act 1995 (Act 537) and Regulations [Hingga 20hb Julai 2020]
(Hingga 25hb November 2022)


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
*Note: This book contains both the English and Malay version

Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda undang-undang berhubungan dengan penjara, banduan dan perkara-perkara yang berkaitan.

An Act to consolidate and amend the laws relating to prisons, prisoners and related matters.

Detailed Contents Of Akta Penjara 1995 (Akta 537):

Akta Penjara 1995 (Akta 537) adalah sebuah undang-undang yang mengatur tadbir urus penjara di Malaysia. Ia ditetapkan pada 1 Januari 1996 dan telah dipinda beberapa kali sejak itu. Akta ini berfungsi untuk menyediakan rangka kerja bagi tadbir urus penjara, termasuk pemeliharaan keselamatan dan kesejahteraan tahanan serta pemulihan mereka ke masyarakat.

Antara Peraturan-Peraturan yang terkandung di bawah Akta Penjara 1995 ialah Peraturan-Peraturan Penjara 2000. Peraturan-Peraturan ini ditetapkan pada 1 Julai 2000 dan berfungsi untuk memberikan perincian dan arahan lanjut tentang tadbir urus penjara, termasuk aspek seperti tatacara untuk mengangkat, memindahkan atau melepaskan tahanan, dan pemulihan mereka ke masyarakat.

Antara perincian-perincian penting dalam Akta Penjara 1995 dan Peraturan-Peraturan Penjara 2000 termasuklah:

  1. Pengurusan Tahanan Akta Penjara 1995 dan Peraturan-Peraturan Penjara 2000 menetapkan cara-cara untuk menguruskan tahanan dalam penjara, termasuk mengenai pemindahan, keperluan untuk menjaga keselamatan mereka, pengawasan dan penjagaan tahanan serta pemantauan mereka.

  2. Pemeliharaan Keselamatan dan Kesejahteraan Tahanan Undang-undang dan peraturan-peraturan ini juga menetapkan tanggungjawab penjara untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan tahanan. Ini termasuk memberi makanan dan minuman yang mencukupi, memberikan rawatan perubatan yang wajar, serta menjaga kebersihan dan kebersihan dalam penjara.

  3. Pemulihan Tahanan ke Masyarakat Undang-undang dan peraturan-peraturan ini juga menetapkan tanggungjawab penjara untuk memulihkan tahanan ke masyarakat setelah mereka dibebaskan. Ini termasuk memberikan latihan dan pendidikan untuk membantu mereka mengembangkan kemahiran dan menjana pendapatan yang stabil, serta memberikan nasihat dan bantuan untuk membolehkan mereka berintegrasi semula ke dalam masyarakat.

  4. Tadbir Urus Penjara Akta Penjara 1995 dan Peraturan-Peraturan Penjara 2000 menetapkan arahan yang jelas mengenai tadbir urus penjara. Ini termasuk cara-cara untuk mengangkat pegawai penjara, memperkenalkan sistem pengurusan, menyusun perancangan operasi dan mengadakan audit ke atas penjara.


Akta Penjara 1995 (Akta 537) Contains:

Akta Penjara 1995 (Akta 537)
Prison Act 1995 (Act 537)
Peraturan-Peraturan Penjara 2000
Prisons Regulations 2000
Peraturan-Peraturan Penjara (Parol) 2010
Prison (Parole) Regulations 2010
 

More Books similar to Akta Penjara 1995 (Akta 537): Statutes

ISBN: 9789678928441
 
 

Latest releases

Get your copy today!
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
Save RM79.00
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
Save RM273.00
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
Save RM73.00
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Save RM142.00
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Save RM12.50
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller