Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313) & Akta Industri Berasas Kayu 1984 (Kekuasaan Badan Perundangan Negeri) 1984 (Akta 314) (Hingga 5hb Januari 2022)

RM21.88 RM25.00 you save RM3.12
 
 
 

Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313)

&
Akta Industri Berasas Kayu
(Kekuasaan Badan Perundangan Negeri) 1984 (Akta 314)
(Hingga 5hb Januari 2022)
 

Detailed Contents Of Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313) :

Akta 313 – Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pentadbiran, pengurusan dan pemuliharaan hutan dan pembangunan perhutanan dalam Negeri di Malaysia dan bagi maksud yang berkaitan.

Akta 314 – Suatu Akta untuk memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri meluluskan undang-undang berkenaan dengan penubuhan dan pengendalian industri berasas kayu.

Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313) adalah satu undang-undang di Malaysia yang mengawal seluruh aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan, pengawasan dan pemuliharaan hutan negara. Undang-undang ini memperuntukkan kuasa kepada Kerajaan Negeri bagi mengawal pemuliharaan dan pemeliharaan hutan di wilayah masing-masing.

Akta 313 mempunyai beberapa objektif utama yang ditetapkan seperti berikut:

  1. Menyediakan kerangka perundangan bagi mengawal pengurusan hutan di Malaysia.
  2. Menetapkan peraturan dan syarat-syarat mengenai pembangunan dan penggunaan tanah di kawasan hutan negara.
  3. Mewujudkan Jabatan Perhutanan Negeri untuk menguruskan dan melaksanakan dasar-dasar dan program-program berkaitan dengan pengurusan hutan negara.
  4. Mengawal penggunaan sumber hutan seperti kayu, hasil hutan dan tanah yang terletak di kawasan hutan negara.
  5. Melindungi dan memulihara hutan negara untuk jangka masa panjang.

Sementara itu, Akta Industri Berasas Kayu 1984 (Kekuasaan Badan Perundangan Negeri) 1984 (Akta 314) adalah undang-undang lain yang berfungsi untuk mengawal industri kayu di Malaysia. Undang-undang ini memperuntukkan kuasa kepada Kerajaan Negeri dalam mengawal aktiviti perusahaan kayu di wilayah masing-masing.

Antara objektif utama Akta 314 adalah seperti berikut:

  1. Menyediakan kerangka perundangan bagi mengawal aktiviti perusahaan kayu di Malaysia.
  2. Mewujudkan peraturan dan syarat-syarat mengenai pembangunan dan penggunaan tanah untuk tujuan perusahaan kayu.
  3. Menetapkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh perusahaan kayu dalam pengurusan dan pemuliharaan hutan negara.
  4. Menetapkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan terhadap pembalakan haram dan aktiviti lain yang merosakkan hutan negara.
  5. Menyediakan peruntukan bagi memastikan penggunaan sumber kayu dijalankan secara mampan dan lestari.

Kedua-dua undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pengurusan dan pemuliharaan hutan negara dijalankan dengan baik dan lestari. Ini penting untuk memastikan bahawa sumber-sumber kayu dan hutan negara dapat digunakan secara mampan dan lestari untuk kepentingan jangka masa panjang.

Akta Perhutanan Negara 1984 Contans:

-Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313)
-Akta Industri Berasas Kayu (Kekuasaan Badan Perundangan Negeri) 1984 (Akta 314)
-Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Ubah Suaian Akta Perhutanan Negara 1984) 2017
-Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Ubah Suaian Akta Perhutanan Negara 1984) 2017
-Kaedah-Kaedah Perhutanan Negara (Wilayah Persekutuan) 2019

 
Find similar books to Akta Perhutanan Negara : Akta/ Statutes
ISBN: 9789678929158
 
 

Latest releases

Get your copy today!
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
Save RM79.00
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
Save RM273.00
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
Save RM73.00
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Save RM142.00
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Save RM12.50
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Save RM72.45
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller