Akta Perikanan 1985 (Akta 317), Peraturan-Peraturan, Kaedah & Fisheries Act 1985 (Act 317) (Hingga 1 Februari 2022)

RM32.00 RM35.00 you save RM3.00
 
 
 

Akta Perikanan 1985 (Akta 317), Peraturan-Peraturan, Kaedah

&

Fisheries Act 1985 (Act 317)

(Hingga 1 Februari 2022)

Suatu Akta berhubung dengan perikanan, termasuk pemuliharaan, pengurusan dan pemajuan penangkapan ikan
dan perikanan kelautan dan muara, di perairan perikanan Malaysia, dan pemantauan, pengawalan dan pengawasan
vesel penangkapan ikan tempatan di laut lepas; dengan penyu dan penangkapan ikan di sungai dalam Malaysia; dan dengan perkara yang berkaitan atau yang bersampingan dengannya.

An Act relating to fisheries, including the conservation, management and development of maritime and estuarine
fishing and fisheries, in Malaysian fisheries waters, and the monitoring, control and surveillance of local fishing vessels
on the high seas; to turtles and riverine fishing in Malaysia; and to matters connected therewith or incidental thereto.

Detailed Contents of Akta Perikanan 1985 (Akta 317), Peraturan-Peraturan, Kaedah :

Akta Perikanan 1985 (Akta 317) adalah undang-undang Malaysia yang mengawal seluruh aktiviti perikanan di Malaysia, termasuk pengurusan sumber perikanan, penternakan ikan, pengilangan dan pengedaran produk perikanan, dan aktiviti pengambilan tindakan undang-undang bagi melanggar undang-undang perikanan. Akta ini ditetapkan pada tahun 1985 dan telah dipinda beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam industri perikanan Malaysia.

Di bawah Akta 317, terdapat beberapa peraturan, kaedah dan undang-undang yang berkaitan dengan pengurusan sumber perikanan dan aktiviti perikanan di Malaysia. Berikut adalah beberapa peraturan, kaedah dan undang-undang yang penting dalam Akta 317.

Peraturan-Peraturan Perikanan 1998:
Peraturan-Peraturan Perikanan 1998 memperincikan undang-undang dalam Akta 317 dan menyatakan peraturan-peraturan bagi melaksanakan undang-undang tersebut. Antara peraturan-peraturan ini termasuk pengawalseliaan tangkapan ikan, kuasa-kuasa Ketua Pengarah Perikanan, pendaftaran nelayan, pengurusan kawasan larangan tangkapan dan pelaksanaan hukuman bagi melanggar undang-undang perikanan.

Kaedah-Kaedah Perikanan (Pengurusan Sumber Perikanan) 2016:
Kaedah-Kaedah Perikanan (Pengurusan Sumber Perikanan) 2016 menggariskan peraturan dan kaedah untuk pengurusan sumber perikanan di Malaysia. Kaedah ini termasuk peraturan untuk mengawal tangkapan ikan, menetapkan saiz minimum untuk tangkapan ikan, mengawal pengambilan ikan oleh pihak asing dan menetapkan kadar minyak dan lemak dalam makanan ikan.

Fisheries (Control of Endangered Species of Fish) Regulations 1999:
Peraturan Perikanan (Kawalan Spesies Ikan Terancam) 1999 ditetapkan untuk mengawal aktiviti pengambilan, penggunaan, pengilangan, pengedaran dan perdagangan spesies ikan yang terancam di Malaysia. Spesies ikan yang dilindungi termasuk ikan kelah, ikan merah dan ikan singgang.

Fisheries (Prohibition of Fishing Methods and Devices) Regulations 1986:
Peraturan Perikanan (Pengharaman Kaedah dan Alat Tangkap) 1986 mengawal penggunaan kaedah dan alat tangkap tertentu dalam aktiviti perikanan. Contohnya, peraturan ini mengharamkan penggunaan bom dan racun dalam aktiviti perikanan.

Fisheries (Licensing of Fishing Boats) Regulations 1980:
Peraturan Perikanan (Pemberian Lesen Bot Perikanan) 1980 mewajibkan pemilik bot perikanan untuk memperoleh lesen bagi mengendalikan bot perikanan mereka. Lesen ini mengawal bilangan tangkapan ikan dan menetapkan tempoh masa bagi bot perikanan

Akta Perikanan 1985 & Fisheries Act 1985 Contains:

Akta Perikanan 1985 (Akta 317)
Fisheries Act 1985 (Act 317)
Peraturan-Peraturan Perikanan (Laut) (Sarawak) 1976
Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Cara Menangkap Ikan) 1980
Fisheries (Prohibition of Method of Fishing) Regulations 1980
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kelautan) (Pelesenan Vesel Penangkapan Ikan Tempatan) 1985
Fisheries (Maritime) (Licensing of Local Fishing Vessel) Regulations 1985
Peraturan-Peraturan Perikanan (Sistem Kultur Laut) 1990
Fisheries (Marine Culture System) Regulations 1990
Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Import, Dsb., Bagi Ikan) 1990
Fisheries (Prohibition of Import, Etc., of Fish) Regulations 1990
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kawasan Larangan) (Rantau Abang) 1991
Fisheries (Prohibited Areas) (Rantau Abang) Regulations 1991
Perintah Penubuhan Taman Laut Malaysia 1994
Establishment of Marine Parks Malaysia Order 1994
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kawasan Larangan) 1994
Fisheries (Prohibited Areas) Regulations 1994
Peraturan-Peraturan Perikanan (Musim Tertutup Menangkap Anak Ikan Kerapu) 1996
Fisheries (Closed Season To Catch Kerapu Fry) Regulations 1996
Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Cara Menangkap Anak Ikan Kerapu) 1996
Peraturan-Peraturan Perikanan (Pengawalan Spesies Ikan Yang Terancam) 1999
Fisheries (Control of Endangered Species of Fish) Regulations 1999
Peraturan-Peraturan Perikanan (Pemuliharaan dan Kultur Kerang) 2002
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kawalan Kualiti Ikan Bagi Eksport Ke Kesatuan Eropah) 2009
Fisheries (Quality Control of Fish for Export to the European Union) Regulations 2009
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kawasan Perlindungan Bagi Timun Laut) 2010
Peraturan-Peraturan Perikanan (Pematuhan Kawalan Penyakit Ikan Bagi Eksport Dan Import) 2012
Kaedah-Kaedah Perikanan (Akuakultur Perikanan Darat) (Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan (Labuan) 2017
Fisheries (Inland Fisheries Aquaculture) (Federal Territory of Kuala Lumpur and Federal Territory of Labuan) Rules 2017

More similar books to Akta Perikanan 1985 (Akta 317) : Statutes
ISBN: 9789678928335
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller