Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (Akta 759), Perintah-Perintah & Peraturan-Peraturan (Hingga 1hb Julai 2017)

  • RM37.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM 2013 (AKTA 759) 

PERINTAH-PERINTAH & PERATURAN-PERATURAN
 
(HINGGA 1HB JULAI 2017) 
 
Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 ialah suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalselian dan penyeliaan institusi kewangan Islam, sistem pembayaran dan entiti berkaitan yang lain dan pengawasan pasaran wang Islam dan pasaran pertukaran asing Islam untuk menggalakkan kestabilan kewangan dan pematuhan Shariah dan bagi perkara yang berhubungan, berbangkit atau bersampingan dengannya.

Mengandungi:
Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (Akta 759)
Perintah Perkhidmatan Kewangan Islam (Syarikat Pemegangan Kewangan) (Ketidakpakaian dan Pemakaian dengan Ubah Suaian) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan Islam (Instrumen Pembayaran Islam Yang Ditetapkan) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan Islam (Amaun Minimum Dana Modal atau Lebihan Aset Berbanding Liabiliti) (Orang Berlesen) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan Islam (Amaun Minimum Dana Modal) (Orang yang Diluluskan) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan Islam (Kontrak Takaful Am untuk Harta atau Liabiliti) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan Islam (Tarikh Yang Ditetapkan Bagi Deposit Islam) 2014
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kewangan Islam (Fi) 2014
Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kewangan Islam (Skim Ombudsman Kewangan) 2015
Perintah Perkhidmatan Kewangan Islam (Pengecualian) 2017
 
Find similar books to AKTA PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM : Akta/ StatutesWe Also Recommend