Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709), Peraturan-Peraturan Dan Perintah [PDPA] [Hingga 1hb April 2019]

  • RM32.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 (AKTA 709) 

PERATURAN-PERATURAN DAN PERINTAH 
&
PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010 (ACT 709) 
REGULATIONS AND ORDERS
 
(HINGGA 1HB APRIL 2019) 
Suatu Akta untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Contains:

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)
Personal Data Protection Act 2010 (Act 709)
Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Peribadi 2013
Personal Data Protection Regulations 2013
Perintah Perlindungan Data Peribadi (Golongan Pengguna Data) 2013
Personal Data Protection (Class of Data Users) Order 2013
Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Peribadi (Pendaftaran Pengguna Data) 2013
Personal Data Protection (Registration of Data User) Regulations 2013
Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Peribadi (Fi) 2013
Personal Data Protection (Fees) Regulations 2013
Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Peribadi (Pengkompaunan Kesalahan) 2016
Personal Data Protection (Compounding of Offences) Regulations 2016
 
Find similar books to Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 : Akta/ StatutesWe Also Recommend