Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) [Hingga 01hb Disember 2022]

RM8.75 RM10.00 you save RM1.25
 
 
 

AKTA RAHSIA RASMI 1972 (AKTA 88) 

&
OFFICIAL SECRETS ACT 1972 (ACT 88) 

[Hingga 01hb Disember 2022]


Suatu Akta bagi menyemak dan menyatukan undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan rahsia rasmi.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Detailed Contents of Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88):

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) adalah undang-undang yang ditetapkan di Malaysia untuk mengawal penyebaran maklumat rahsia rasmi yang berkaitan dengan negara. Akta ini bertujuan untuk memastikan bahawa maklumat rasmi dan rahsia yang dipegang oleh kerajaan dan badan-badan kerajaan tidak disalahgunakan atau disebarkan tanpa kebenaran.

Beberapa peruntukan penting di bawah Akta 88 termasuk:

  1. Maklumat Rahsia

Akta 88 menyatakan bahawa maklumat rahsia ialah maklumat yang berkaitan dengan keselamatan negara, hubungan antarabangsa Malaysia, atau perkara lain yang diputuskan oleh Menteri atau Pegawai Kanan yang berkaitan. Maklumat rahsia harus dilindungi daripada penyebaran tanpa kebenaran.

  1. Pelaksanaan Maklumat Rahsia

Akta 88 memperuntukkan cara pelaksanaan maklumat rahsia, termasuk pembuatan sijil-sijil rahsia rasmi dan ketetapan-ketetapan untuk perlindungan maklumat rahsia. Semua individu yang memegang maklumat rahsia harus mematuhi peraturan dan tindakan yang ditetapkan oleh Akta 88.

  1. Kesalahan dan Hukuman

Akta 88 menetapkan bahawa penyebaran maklumat rahsia tanpa kebenaran adalah satu kesalahan dan boleh dikenakan hukuman yang berat, termasuk penjara dan denda. Orang yang didapati bersalah boleh dihukum sekiranya membocorkan, memperoleh, atau menggunakan maklumat rahsia tanpa kebenaran.

  1. Ketua Pengarah Keselamatan Negara

Akta 88 memberikan kuasa kepada Ketua Pengarah Keselamatan Negara untuk mengawal dan mengendalikan semua maklumat rahsia dan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara.

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) memainkan peranan penting dalam melindungi maklumat rahsia rasmi yang berkaitan dengan negara. Akta ini memperuntukkan cara-cara untuk mengawal dan melindungi maklumat rahsia, serta menetapkan hukuman yang berat bagi mereka yang melanggar peraturan dan penyebaran maklumat rahsia.

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) Mengandungi:

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)
Official Secrets Act 1972 (Act 88) 


Find similar books to Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) : Akta/ Statutes
ISBN: 9789678924009
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller