Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 714) & Akta Awam Darat 2010 (Akta 715) Dan Peraturan-Peraturan [Hingga 20hb APRIL 2016]

RM21.88 RM25.00 you save RM3.12
 
 
 

Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 714) 

Akta Awam Darat 2010 (Akta 715) Dan Peraturan-Peraturan
[Hingga 20hb APRIL 2016]

Detailed Contents Of Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 714) :

Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 714) dan Akta Awam Darat 2010 (Akta 715) adalah dua undang-undang yang berhubungan dengan pengangkutan awam darat di Malaysia. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kedua undang-undang ini dan peraturan-peraturan yang terkait:

Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 714)

Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 ditetapkan pada tahun 2010 dan berfungsi untuk mengawal dan mengatur pengangkutan awam darat di Malaysia. Berikut adalah beberapa peruntukan penting yang terkandung dalam undang-undang ini:

  1. Pembentukan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) - Akta ini menubuhkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengatur pengangkutan awam darat di Malaysia.

  2. Kuasa SPAD - SPAD mempunyai kuasa untuk mengeluarkan lesen dan mengenakan denda kepada pihak yang melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengangkutan awam darat.

  3. Pendaftaran pengangkutan awam darat - Semua syarikat pengangkutan awam darat diwajibkan untuk mendaftar dengan SPAD sebelum menjalankan perniagaan mereka.

  4. Standard keselamatan dan kualiti - SPAD bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua syarikat pengangkutan awam darat mematuhi standard keselamatan dan kualiti yang ditetapkan.

  5. Konsesi pengangkutan awam darat - Akta ini membolehkan SPAD memberikan konsesi pengangkutan awam darat kepada syarikat yang layak untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam darat.

  6. Peraturan - Akta ini memberikan kuasa kepada Menteri Pengangkutan untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengangkutan awam darat di Malaysia.

Akta Awam Darat 2010 (Akta 715)

Akta Awam Darat 2010 ditetapkan pada tahun 2010 dan bertujuan untuk mengawal dan mengatur pengangkutan awam darat di Malaysia. Berikut adalah beberapa peruntukan penting yang terkandung dalam undang-undang ini:

  1. Definisi pengangkutan awam darat - Akta ini memberikan definisi yang jelas mengenai apa itu pengangkutan awam darat, termasuk perkhidmatan teksi, bas, dan kereta api.

  2. Syarat-syarat pendaftaran - Semua syarikat pengangkutan awam darat diwajibkan untuk mendaftar dengan pihak berkuasa pengangkutan awam darat sebelum menjalankan perniagaan mereka.

  3. Lesen pengangkutan awam darat - Semua syarikat pengangkutan awam darat yang mendaftar harus memperoleh lesen pengang'

Find similar books to Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat: Akta/ Statutes
ISBN: 9789678925884
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller