Akta Syarikat 2016 (Akta 777) Peraturan- Peraturan & Kaedah- Kaedah (Hingga 20HB October 2021)

  • RM49.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Akta Syarikat 2016 (Akta 777)

Peraturan- Peraturan & Kaedah- Kaedah
(Hingga 20HB October 2021)

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pentadbiran dan pembubaran syarikat dan perbadanan dan bagi perkara yang berkaitan.

Mengandungi:
Akta Syarikat 2016 (Akta 777)
Peraturan-Peraturan Syarikat 2017
Penetapan Amaun Keterhutangan Syarikat
Peraturan-Peraturan Syarikat (Kepentingan yang Ditetapkan bagi Transaksi Penjualan dan Pembelian Sekuriti Islam yang Dirundingi) 2017
Kaedah-Kaedah Syarikat (Mekanisme Penyelamat Korporat) 2018
Peraturan-Peraturan Syarikat (Perakuan Amalan bagi Setiausaha) 2019
Peraturan-Peraturan Syarikat (Fi Juruaudit Syarikat dan Penyelesai) 2020
Find similar books to Akta Syarikat 2016 (Akta 777): Akta/ StatutesWe Also Recommend