Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 & Syariah Court Civil Procedure (State of Selangor) [Hingga 5hb Januari 2020]

  • RM29.00 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

&
Syariah Court Civil Procedure (State of Selangor)
(HINGGA 5HB JANUARI 2020) 

 

Suatu Enakmen untuk mengadakan peruntukan berhubungan dengan tatacara mal bagi Mahkamah Syariah.
* Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Mengandungi:
Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003
Syariah Court Civil Procedure (State of Selangor) Enactment 2003
Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi, Elaun dan Kos) 2006
Syariah Court Civil Procedure (Fees, Allowances and Costs) Rules 2006

 

More books like Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah: StatutesWe Also Recommend