Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dan Kaedah-Kaedah [Hingga 15hb Mei 2021]

  • RM29.50
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.

Only 0 left!

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dan Kaedah-Kaedah [Hingga 15hb Mei 2021]

* Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Suatu Enakmen bagi meminda dan menyatukan peruntukan-peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Detailed Contents Of Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dan Kaedah-Kaedah [Hingga 15hb Mei 2021] :

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah undang-undang yang ditetapkan di Negeri Selangor, Malaysia untuk mengatur masalah-masalah keluarga Islam. Ia mempunyai beberapa bahagian, termasuk pengenalan, definisi, dan ketentuan-ketentuan mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, warisan, dan beberapa isu lain yang berkaitan dengan keluarga Islam.

Berikut adalah beberapa bahagian penting dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003:

  1. Perkahwinan Bahagian ini membincangkan syarat-syarat untuk perkahwinan, termasuk syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh pengantin lelaki dan perempuan, syarat-syarat untuk wali, dan syarat-syarat untuk saksi. Enakmen ini juga membincangkan proses untuk mendapatkan izin kahwin, pemakaian sumpah nikah, dan akad nikah.

  2. Perceraian Bahagian ini membincangkan syarat-syarat untuk perceraian, termasuk syarat-syarat untuk talak, faskh, dan khulu'. Ia juga membincangkan proses untuk menguruskan perceraian, termasuk notis, pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, dan pembuktian perceraian.

  3. Nafkah Bahagian ini membincangkan hak-hak nafkah, termasuk nafkah isteri, nafkah anak-anak, dan nafkah ibu bapa. Ia membincangkan tanggungjawab suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, dan tanggungjawab ibu bapa untuk memberikan nafkah kepada anak-anak.

  4. Warisan Bahagian ini membincangkan pengagihan harta pusaka, termasuk hak-hak waris dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan harta pusaka. Ia juga membincangkan proses untuk memohon waris dan menguruskan harta pusaka.

Kaedah-Kaedah [Hingga 15hb Mei 2021] adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Kaedah-Kaedah ini mempunyai beberapa bahagian, termasuk definisi, prosedur, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian, nafkah, dan warisan.

Beberapa bahagian penting dari Kaedah-Kaedah [Hingga 15hb Mei 2021] adalah seperti berikut:

  1. Pendaftaran Perkahwinan Kaedah-Kaedah ini membincangkan proses untuk mendaftarkan perkahwinan, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan, tempoh untuk mendaftar, dan prosedur untuk menguruskan permohonan pendaftaran.

  2. Pembatalan Perkahwinan Bahagian ini membincangkan proses untuk membatalkan perkahwinan, termasuk notis, pemanggilan pihak-pihak yang

 

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dan Kaedah-Kaedah [Hingga 15hb Mei 2021] Contains:

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003
Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003
Kaedah-Kaedah Perkahwinan, Cerai dan Rujuk (Borang dan Fi) 2009
Marriage, Divorce and Rujuk (Forms and Fees) Rules 2009
Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014
Hakam (State of Selangor) Rules 2014

 

For more statutes like Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam : StatutesWe Also Recommend