Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dan Kaedah-Kaedah [Hingga 15hb Mei 2021]

  • RM29.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dan Kaedah-Kaedah [Hingga 15hb Mei 2021]

* Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Suatu Enakmen bagi meminda dan menyatukan peruntukan-peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Mengandungi:
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003
Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003
Kaedah-Kaedah Perkahwinan, Cerai dan Rujuk (Borang dan Fi) 2009
Marriage, Divorce and Rujuk (Forms and Fees) Rules 2009
Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014
Hakam (State of Selangor) Rules 2014
For more statutes like Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam : StatutesWe Also Recommend