Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dan Kaedah-Kaedah [Hingga 10hb Februari 2023]

RM30.00 RM32.50 you save RM2.50
 
 
 

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dan Kaedah-Kaedah [Hingga 10hb Februari 2023]

* Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Suatu Enakmen bagi meminda dan menyatukan peruntukan-peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Detailed Contents Of Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dan Kaedah-Kaedah [Hingga 10hb Februari 2023] :

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah undang-undang yang ditetapkan di Negeri Selangor, Malaysia untuk mengatur masalah-masalah keluarga Islam. Ia mempunyai beberapa bahagian, termasuk pengenalan, definisi, dan ketentuan-ketentuan mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, warisan, dan beberapa isu lain yang berkaitan dengan keluarga Islam.

Berikut adalah beberapa bahagian penting dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003:

  1. Perkahwinan Bahagian ini membincangkan syarat-syarat untuk perkahwinan, termasuk syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh pengantin lelaki dan perempuan, syarat-syarat untuk wali, dan syarat-syarat untuk saksi. Enakmen ini juga membincangkan proses untuk mendapatkan izin kahwin, pemakaian sumpah nikah, dan akad nikah.

  2. Perceraian Bahagian ini membincangkan syarat-syarat untuk perceraian, termasuk syarat-syarat untuk talak, faskh, dan khulu'. Ia juga membincangkan proses untuk menguruskan perceraian, termasuk notis, pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, dan pembuktian perceraian.

  3. Nafkah Bahagian ini membincangkan hak-hak nafkah, termasuk nafkah isteri, nafkah anak-anak, dan nafkah ibu bapa. Ia membincangkan tanggungjawab suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, dan tanggungjawab ibu bapa untuk memberikan nafkah kepada anak-anak.

  4. Warisan Bahagian ini membincangkan pengagihan harta pusaka, termasuk hak-hak waris dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan harta pusaka. Ia juga membincangkan proses untuk memohon waris dan menguruskan harta pusaka.

Kaedah-Kaedah [Hingga 10hb Februari 2023] adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Kaedah-Kaedah ini mempunyai beberapa bahagian, termasuk definisi, prosedur, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian, nafkah, dan warisan.

Beberapa bahagian penting dari Kaedah-Kaedah [Hingga 10hb Februari 2023] adalah seperti berikut:

  1. Pendaftaran Perkahwinan Kaedah-Kaedah ini membincangkan proses untuk mendaftarkan perkahwinan, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan, tempoh untuk mendaftar, dan prosedur untuk menguruskan permohonan pendaftaran.

  2. Pembatalan Perkahwinan Bahagian ini membincangkan proses untuk membatalkan perkahwinan, termasuk notis, pemanggilan pihak-pihak yang

 

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dan Kaedah-Kaedah [Hingga 10hb Februari 2023] Contains:

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003
Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003
Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014
Hakam (State of Selangor) Rules 2014
Kaedah-Kaedah Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam (Borang dan Fi) (Negeri Selangor) 2021
Muslim Marriage, Divorce and Ruju' (Forms and Fees) (State of Selangor) Rules 2021

For more statutes like Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam : Statutes
ISBN: 9789678929882
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller