Akta Skim Kepentingan 2016 (Akta 778) & Interest Scehemes Act 2016 [Hingga 1hb Mac 2017]

RM25.00 RM27.50 you save RM2.50
 
 
 

AKTA SKIM KEPENTINGAN 2016 (AKTA 778) DAN PERATURAN-PERATURAN INTEREST SCHEMES ACT 2016 (ACT 778) AND REGULATIONS 

(HINGGA 1HB MAC 2017) 

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pentadbiran dan pembubaran skim yang berhubungan dengan kepentingan dan perkara yang berkaitan.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


 Detailed Contents Of Akta Skim Kepentingan 2016 (Akta 778) :

Akta Skim Kepentingan 2016 atau Interest Schemes Act 2016 adalah undang-undang yang diperkenalkan di Malaysia untuk mengawal skim pelaburan yang menawarkan keuntungan yang tidak realistik atau terlalu tinggi kepada para pelabur. Undang-undang ini diwujudkan untuk memastikan bahawa skim pelaburan tersebut dikendalikan secara telus dan berkesan untuk melindungi kepentingan pelabur.

Antara perkara yang ditetapkan dalam Akta Skim Kepentingan 2016 ialah:

  1. Definisi Skim Kepentingan

Definisi Skim Kepentingan merujuk kepada pelaburan dalam mana-mana bentuk atau cara yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti mengumpul wang daripada orang ramai, menawarkan pulangan pelaburan yang tidak realistik atau terlalu tinggi, atau menggunakan rangkaian pemasaran yang agresif dan menipu.

  1. Keperluan Lesen

Akta ini memerlukan pengendali skim pelaburan untuk memperoleh lesen daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SSM) sebelum menjalankan aktiviti pelaburan. Pengendali skim pelaburan juga dikehendaki untuk mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh SSM dalam lesen mereka.

Akta Skim Kepentingan 2016 (Akta 778) Mengandungi:

Akta Skim Kepentingan 2016 (Akta 778)
Interest Schemes Act 2016 (Act 778)
Peraturan-Peraturan Skim Kepentingan 2017
Interest Schemes Regulations 2017

Find similar books to Akta Skim Kepentingan 2016 : Akta/ Statutes


ISBN: 9789678926324
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller