Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam [Sejak 1991] [Hingga 10hb Julai 2023]

RM38.00 RM42.50 you save RM4.50
 
 
 

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

[Sejak 1991]

[Hingga 10hb Julai 2023]
Mengandungi Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang dikeluarkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) sejak 1991

Detailed Contents Of Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam :

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) sebagai panduan bagi pentadbir awam untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan cekap dan berkesan. PKPA dikeluarkan secara berkala sejak 1991 dan telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan dan keperluan pentadbiran awam di Malaysia.

Berikut adalah butiran PKPA sejak 1991 hingga 1hb September 2021:

  1. PKPA 1991 - Dokumen ini dikeluarkan pada 1hb April 1991 dan merangkumi panduan asas bagi pentadbir awam untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan cekap dan berkesan. Dokumen ini menitikberatkan aspek-aspek seperti peraturan-peraturan pentadbiran awam, etika dan integriti, pengurusan sumber manusia, serta penyeliaan dan penilaian prestasi.

  2. PKPA 1997 - Dokumen ini dikeluarkan pada 1hb April 1997 dan merupakan penyempurnaan daripada PKPA 1991. Dokumen ini memberi penekanan pada pengurusan sumber manusia, kecermatan, kecekapan dan keselamatan, dan juga memberikan garis panduan mengenai penggunaan teknologi maklumat dalam pentadbiran awam.

  3. PKPA 2000 - Dokumen ini dikeluarkan pada 1hb Disember 2000 dan merupakan penyempurnaan daripada PKPA 1997. Dokumen ini menambahkan beberapa topik baru seperti pengurusan strategik, pengurusan perubahan, perkhidmatan awam elektronik, dan keperluan untuk membangunkan budaya organisasi yang proaktif dan inovatif.

  4. PKPA 2004 - Dokumen ini dikeluarkan pada 1hb Disember 2004 dan memberikan penekanan yang lebih besar pada pembangunan modal insan dan pengurusan sumber manusia. Dokumen ini juga memperkenalkan konsep pemikiran strategik, penilaian keperluan latihan, dan pengurusan prestasi berdasarkan keputusan.

  5. PKPA 2008 - Dokumen ini dikeluarkan pada 1hb Ogos 2008 dan merupakan penyempurnaan daripada PKPA 2004. Dokumen ini menambahkan beberapa topik baru seperti pengurusan krisis, keberkesanan organisasi, pengurusan maklumat dan pengetahuan, dan keselamatan dan kesihatan pekerja.

  6. PKPA 2012 - Dokumen ini dikeluarkan pada 1hb Ogos 2012 dan memperkenalkan konsep pentadbiran berdasarkan nilai-nilai. Dokumen ini juga menitikberatkan aspek-aspek seperti pengurusan perubahan, pengurusan kualiti, pengurusan sumber manusia, dan perancangan strategik.

  7. PKPA 2017 - Dokumen ini dikeluarkan pada 1hb Julai 2017 dan menambahkan beberapa topik baru seperti pengurusan risiko, inovasi dan kreativiti, dan pengurusan kualiti dalam perkhidmatan

For more statutes like Pekeliling Kemajuan pentadbiran Awam: Statutes
ISBN: 9789678930048
 
 

Latest releases

Get your copy today!
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
Save RM79.00
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
Save RM273.00
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
Save RM73.00
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Save RM142.00
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Save RM12.50
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Save RM72.45
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller