Perlembagaan Persekutuan [Hingga 20hb Januari 2024]

RM20.00 RM21.50 you save RM1.50
 
 
 

Perlembagaan Persekutuan

[Hingga 20hb Januari 2024]


Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

Detailed Contents of Perlembagaan Persekutuan:

Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah dokumen asas yang menetapkan sistem pentadbiran negara dan hak-hak asasi rakyat di Malaysia. Dokumen ini disahkan pada 31 Ogos 1957, pada hari kemerdekaan Malaysia, dan telah dipinda beberapa kali sejak itu. Perlembagaan Persekutuan Malaysia terdiri daripada 15 bahagian dan 230 peruntukan.

Bahagian pertama Perlembagaan menetapkan dasar-dasar asas negara dan menentukan kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara tetapi memberikan jaminan bahawa agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Bahagian ini juga menetapkan sistem persekutuan yang menghubungkan kerajaan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri yang terdiri daripada 13 negeri.

Bahagian kedua dan ketiga menetapkan peruntukan-peruntukan asas mengenai hak asasi manusia dan kebebasan individu. Ini termasuk hak kebebasan bersuara, hak kebebasan beragama, hak kebebasan persatuan, hak kebebasan bergerak dan memilih, hak kebebasan dari tahanan yang tidak sah, dan lain-lain. Perlembagaan juga mengakui hak kebebasan ekonomi.

Bahagian keempat dan kelima menetapkan peruntukan-peruntukan mengenai kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Bahagian keempat menggariskan kuasa dan fungsi Parlimen, termasuk kuasa undang-undang, penggubalan bajet dan pemilihan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet. Bahagian kelima menggariskan kuasa dan fungsi kerajaan negeri, termasuk kuasa undang-undang negeri, penggubalan bajet negeri dan pemilihan Menteri Besar dan Exco negeri.

Bahagian keenam dan ketujuh menetapkan peruntukan mengenai agama Islam dan adat istiadat Melayu. Bahagian keenam menetapkan bahawa agama Islam adalah agama rasmi negeri Persekutuan dan memperuntukkan kuasa kepada Majlis Raja-Raja untuk memutuskan mengenai perkara-perkara agama Islam. Bahagian ketujuh memperuntukkan pengiktirafan dan penghormatan kepada adat istiadat Melayu dan adat istiadat orang-orang Asli.

Bahagian lapan hingga keempatbelas menetapkan peruntukan mengenai institusi-institusi utama negara, termasuk Perdana Menteri dan Kabinet, Parlimen, Dewan Negara, Dewan Rakyat, Mahkamah dan Sistem Kehakiman, dan Jabatan-Jabatan Perkhidmatan Awam. Bahagian keenambelas memberikan perlindungan khas terhadap hak-hak bumiputera dan memperuntukkan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama. 

Akhir sekali, bahagian kelima belas menetapkan peruntukan mengenai pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan boleh dilakukan dengan persetujuan dua pertiga daripada anggota Parlimen atau dengan persetujuan dua pertiga daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Walau bagaimanapun, pindaan tidak boleh dilakukan yang menjejaskan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi negeri dan Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Negara.

Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan dokumen yang sangat penting dalam menentukan sistem pentadbiran negara dan hak asasi rakyat di Malaysia. Dokumen ini telah memberikan dasar asas untuk kestabilan politik dan ekonomi negara selama beberapa dekad. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu yang memerlukan perubahan dalam perlembagaan untuk menangani isu-isu semasa seperti isu hak asasi LGBT dan reformasi undang-undang pilihan raya. Oleh itu, proses pindaan perlembagaan adalah penting dalam memastikan kebolehgunaan perlembagaan dengan relevan terhadap keperluan semasa negara.

For more statutes like Perlembagaan Persekutuan : Statutes
ISBN: 9789678930338
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller