Undang-Undang Am Malaysia Jilid II (Hingga 20hb April 2021)

  • RM37.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Undang-Undang Am Malaysia Jilid II (Hingga 20hb April 2021)

Mengandungi:

Akta Pendaftaran Penjenayah Dan Orang-Orang Yang Tidak Diingini 1969 (Akta 7)
Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971 (Akta 37)
Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 (Akta 81)
Akta Peniaga Sekendhend 1946 (Akta 189)
Akta Senjata 1960 (Akta 206)
Akta Bahan Letupan 1957 (Akta 207)
Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234)
Peraturan-Peraturan Dadah Berbahaya 1952 [LN 555/1952]
Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 (Akta 289)
Akta Ketenteraman Awam (Pemeliharaan) 1958 (Akta 296)
Akta Pencegahan Jenayah 1959 (Akta 297)
Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959 [LN 166/1959]
*Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pembuatan dan Penggunaan) 1959 [LN 170/1959]
*Kaedah-Kaedah Kenderaan Bermotor (Pengangkutan Perdagangan) 1959 [LN 175/1959]
*Kaedah-Kaedah Kenderaan Perkhidmatan Awam (Pelesenan dan Kelakuan Pemandu, Konduktor dan Penumpang) 1959 [LN 177/1959]
Kaedah-Kaedah Motosikal (Topi Keledar) 1973 [PU(A) 43/1973]
Kaedah-Kaedah Kereta Motor (Tali Pinggang Keledar) 1978 [PU(A) 378/1978]
*Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992 [PU(A) 409/1992]
Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 (Akta 336)
Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 (Akta 357)
Akta Pertaruhan 1953 (Akta 495)
Kaedah-Kaedah Lokap 1953 [LN 328/1953]
*Kaedah-Kaedah yang relevan sahaja

Find more statutes like Undang-Undang Am Malaysia Jilid II : Statutes
We Also Recommend