Undang-Undang Am Malaysia Jilid II (Hingga 15hb April 2022)

RM37.50
 
 
 


Undang-Undang Am Malaysia Jilid II

(Hingga 15hb April 2022)

Detailed contents of Undang-Undang Am Malaysia Jilid II:

Undang-Undang Am Malaysia Jilid II (UUAM II) adalah sebuah undang-undang yang terdiri daripada dua jilid yang memuatkan undang-undang dan peraturan-peraturan di Malaysia. UUAM II diterbitkan oleh Percetakan Nasional Malaysia Berhad dan diiktiraf sebagai rujukan utama dalam sistem perundangan di Malaysia.

UUAM II terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya adalah:

  1. Undang-undang Perundangan Bahagian ini memuatkan undang-undang dan peraturan-peraturan penting yang terdapat di Malaysia. Contohnya, Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965, Akta Bank Negara Malaysia 1958, Akta Pendidikan 1996 dan banyak lagi.

  2. Undang-undang Lain Bahagian ini memuatkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang jenayah, undang-undang keluarga, undang-undang hartanah, dan sebagainya.

  3. Akta-akta Khusus Bahagian ini memuatkan akta-akta khusus yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, seperti Akta Pencegahan Rasuah 1997, Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Perlindungan Pekerja 1955, dan sebagainya.

  4. Jadual Kedua Bahagian ini memuatkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah dipinda sebelum diterbitkan dalam edisi terbaru UUAM II.

  5. Indeks Bahagian ini memudahkan pengguna UUAM II untuk mencari undang-undang atau peraturan-peraturan yang diinginkan dengan lebih mudah dan cepat.

UUAM II merupakan rujukan utama bagi para peguam, hakim, pegawai-pegawai kerajaan, pelajar undang-undang, dan orang awam yang ingin memahami undang-undang di Malaysia. UUAM II telah dipinda dan dikemaskini dari semasa ke semasa untuk memastikan kemas kini dengan undang-undang terkini. Namun, perlu diperhatikan bahawa maklumat dalam UUAM II hingga 20 April 2021, jadi terdapat kemungkinan undang-undang atau peraturan yang terkini tidak dimuatkan dalam edisi tersebut.

Undang-Undang Am Malaysia Jilid II Mengandungi:

Akta Pendaftaran Penjenayah Dan Orang-Orang Yang Tidak Diingini 1969 (Akta 7)
Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971 (Akta 37)
Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 (Akta 81)
Akta Peniaga Sekendhend 1946 (Akta 189)
Akta Senjata 1960 (Akta 206)
Akta Bahan Letupan 1957 (Akta 207)
Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234)
Peraturan-Peraturan Dadah Berbahaya 1952 [LN 555/1952]
Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 (Akta 289)
Akta Ketenteraman Awam (Pemeliharaan) 1958 (Akta 296)
Akta Pencegahan Jenayah 1959 (Akta 297)
Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959 [LN 166/1959]
*Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pembuatan dan Penggunaan) 1959 [LN 170/1959]
*Kaedah-Kaedah Kenderaan Bermotor (Pengangkutan Perdagangan) 1959 [LN 175/1959]
*Kaedah-Kaedah Kenderaan Perkhidmatan Awam (Pelesenan dan Kelakuan Pemandu, Konduktor dan Penumpang) 1959 [LN 177/1959]
Kaedah-Kaedah Motosikal (Topi Keledar) 1973 [PU(A) 43/1973]
Kaedah-Kaedah Kereta Motor (Tali Pinggang Keledar) 1978 [PU(A) 378/1978]
*Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992 [PU(A) 409/1992]
Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 (Akta 336)
Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 (Akta 357)
Akta Pertaruhan 1953 (Akta 495)
Kaedah-Kaedah Lokap 1953 [LN 328/1953]
*Kaedah-Kaedah yang relevan sahaja

Find more statutes like Undang-Undang Am Malaysia Jilid II : Statutes

ISBN: 9789678929417
 
 

Latest releases

Get your copy today!
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
Save RM79.00
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
Save RM273.00
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
Save RM73.00
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Save RM142.00
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Save RM12.50
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Save RM72.45
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller