Undang-Undang Siber Malaysia (Hingga 1hb Mac 2018)

  • RM22.50 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Undang-Undang Siber Malaysia

(Hingga 1hb Mac 2018)

Akta 562 – Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan mengenai, dan untuk mengawalselia penggunaan, tandatangan digital dan untuk mengadakan peruntukan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya.

Akta 563 - Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan berhubungan dengan penyalahgunaan komputer.

Akta 564 - Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalseliaan dan pengawalan amalan teleperubatan; dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:

Akta Tandatangan Digital 1997 (Akta 562)
Akta Jenayah Komputer 1997 (Akta 563)
Akta Teleperubatan 1997 (Akta 564)
Peraturan-Peraturan Tandantangan Digital 1998
Perintah Tandatangan Digital (Pemerakuan oleh Notari Awam) (Pengecualian) 1998

Find more statutes like Undang-Undang Siber Malaysia: Statutes
We Also Recommend