Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (Akta 731), Peraturan-Peraturan dan Perintah (Hingga 15hb April 2013)

RM25.00 RM27.50 you save RM2.50
 
 
 

AKTA PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG 2011 (AKTA 731) 

PERATURAN-PERATURAN DAN PERINTAH 
&
MONEY SERVICES BUSINESS ACT 2011 (ACT 731) 
REGULATIONS AND ORDERS 
(HINGGA 15HB APRIL 2013) 

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
*Note: This book contains both the English and Malay version

Suatu Akta untuk megadakan peruntukan bagi pelesanan, pengawalseliaan dan penyeliaan perniagaan perkhidmatan wang dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berhubungan.

An Act to provide for the licensing, regulation and supervision of money services business and to provide for related matters.

Detailed Contents Of Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (Akta 731) :

Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (Akta 731) adalah undang-undang Malaysia yang mengawal perniagaan perkhidmatan wang, seperti penukaran wang asing, pemindahan wang, dan lain-lain aktiviti yang berkaitan dengan wang. Di bawah Akta ini, terdapat peraturan dan perintah yang ditetapkan untuk mengawal perniagaan perkhidmatan wang dengan lebih terperinci. Peraturan dan perintah ini berkuatkuasa hingga 15hb April 2013 dan termasuk:

Peraturan Perniagaan Perkhidmatan Wang 2012
Peraturan ini mengandungi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran perniagaan perkhidmatan wang, syarat-syarat pendaftaran, tatacara pendaftaran, dan lain-lain.

Peraturan Pengurusan Risiko Perniagaan Perkhidmatan Wang 2012
Peraturan ini mengandungi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengurusan risiko dalam perniagaan perkhidmatan wang, seperti tatacara pengesanan dan pemantauan transaksi yang mencurigakan, pengurusan risiko kredit, dan lain-lain.

Perintah Pengawasan dan Pemeriksaan Perniagaan Perkhidmatan Wang 2012
Perintah ini mengandungi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan perniagaan perkhidmatan wang, seperti kuasa dan tugas pegawai-pegawai yang dilantik untuk tujuan pengawasan dan pemeriksaan, tatacara pemeriksaan, dan lain-lain.

Peraturan Pengendalian Akaun Perniagaan Perkhidmatan Wang 2013
Peraturan ini mengandungi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengendalian akaun perniagaan perkhidmatan wang, seperti syarat-syarat pembukaan akaun, tatacara penyimpanan dan pengendalian akaun, dan lain-lain.

Perintah Pelaporan Transaksi Perniagaan Perkhidmatan Wang 2013
Perintah ini mengandungi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaporan transaksi perniagaan perkhidmatan wang, seperti syarat-syarat pelaporan, tatacara pelaporan, dan lain-lain.

Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 dan peraturan-peraturan serta perintah-perintah yang ditetapkan di bawahnya bertujuan untuk mengawal perniagaan perkhidmatan wang dengan lebih terperinci, memastikan kepatuhan syarikat dan individu yang terlibat dalam perniagaan ini, serta mengurangkan risiko penipuan dan aktiviti-aktiviti haram yang berkaitan dengan wang.

Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (Akta 731) Contains:

Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (Akta 731)

Perintah Perniagaan Perkhidmatan Wang (Pengecualian Fi) 2011
Peraturan-Peraturan Perniagaan Perkhidmatan Wang (Kesalahan Boleh Dikompaun) 2011
Peraturan-Peraturan Perniagaan Perkhidmatan Wang (Dana Modal Minimum) 2011
Peraturan-Peraturan Perniagaan Perkhidmatan Wang (Kriteria Minimum Orang yang “Layak dan Sesuai”) 2012
Peraturan-Peraturan Perniagaan Perkhidmatan Wang (Ejen Perniagaan Perkhidmatan Wang) 2012
Peraturan-Peraturan Perniagaan Perkhidmatan Wang (Pelesenan) 2012
Peraturan-Peraturan Perniagaan Perkhidmatan Wang (Perniagaan Pengiriman Wang) 2012
Peraturan-Peraturan Perniagaan Perkhidmatan Wang (Kewajipan Pemegang Lesen) 2012
Money Services Business Act 2011 (Act 731)
Money Services Business (Exemption) of Fees) Order 2011
Money Services Business (Compoundable Offences) Regulations 2011
Money Services Business (Minimum Capital Funds) Regulations 2011
Money Services Business (Minimum Criteria of a “Fit and Proper” Person) Regulations 2012
Money Services Business (Money Services Business Agents) Regulations 2012
Money Services Business (Licensing) Regulations 2012
Money Services Business (Remittance Business) Regulations 2012
Money Services Business (Duties of Licensees) Regulations 2012
Find similar books to Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011: Akta/ Statutes
ISBN: 9789678923804
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Save RM370.80
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
Save RM256.68
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller