Akta Profesion Undang-Undang 1976 (AKta 166) (Hingga 5hb Februari 2021)

RM25.00 RM27.50 you save RM2.50
 
 
 

Akta Profesion Undang-Undang 1976 (AKta 166)

(Hingga 5hb Februari 2021)

Suatu Akta bagi menyatukan undang-undang yang berhubungan dengan profesion undang-undang di Malaysia.

Detailed Contents of Akta Profesion Undang-Undang 1976 (AKta 166):

Akta Profesion Undang-Undang 1976 (Akta 166) adalah undang-undang yang ditetapkan di Malaysia untuk mengawal dan mengawasi praktik undang-undang di negara ini. Akta ini bertujuan untuk memastikan bahawa praktik undang-undang dijalankan dengan telus dan bermoral, serta untuk melindungi kepentingan awam dan mengukuhkan kepercayaan awam terhadap profesion undang-undang.

Beberapa peruntukan penting di bawah Akta 166 termasuk:

  1. Penubuhan Lembaga Peguam Malaysia (LPM)

LPM ditubuhkan di bawah Akta 166 untuk mengawasi dan mengawal praktik undang-undang di Malaysia. LPM mempunyai kuasa untuk mendaftar dan membatalkan pendaftaran peguam, serta memastikan bahawa peguam berperilaku dengan etika dan moral yang tinggi.

  1. Pendaftaran Peguam

Pendaftaran peguam diperlukan di bawah Akta 166. Peguam yang ingin berpraktik di Malaysia perlu mendaftar dengan LPM dan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan, termasuk kelayakan akademik, pengalaman praktikal, dan kelakuan moral yang baik.

  1. Disiplin Peguam

Akta 166 juga memperuntukkan tindakan disiplin terhadap peguam yang didapati bersalah melakukan kesalahan atau kelakuan yang tidak bermoral. LPM mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan disiplin seperti memberikan amaran, membekukan atau membatalkan pendaftaran peguam, atau meminta peguam membayar ganti rugi kepada klien.

  1. Pelindungan Kepentingan Awam

Akta 166 memberikan perlindungan kepada kepentingan awam dalam praktik undang-undang. Peguam dilarang melakukan tindakan yang menyalahi undang-undang atau memudaratkan kepentingan awam, dan LPM mempunyai kuasa untuk meminta peguam memberikan maklumat atau dokumen yang berkaitan dengan sesuatu kes atau perkara yang sedang dijalankan.

  1. Etika dan Moral dalam Praktik Undang-undang

Akta 166 menekankan kepentingan menjalankan praktik undang-undang dengan etika dan moral yang tinggi. Peguam dikehendaki mematuhi kod etika dan moral yang ditetapkan oleh LPM, termasuk menghormati hak asasi manusia, integriti, dan kepercayaan awam terhadap profesion undang-undang.

Itulah beberapa peruntukan penting di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 (Akta 166). Akta ini memainkan peranan penting dalam mengawal praktik undang-undang di Malaysia dan memastikan bahawa peguam menjalankan praktik undang-undang dengan etika dan moral yang tinggi.


Find similar books to Akta Profesion Undang-Undang 1976: Akta/ Statutes
ISBN: 9789678928656
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Bowstead & Reynolds On Agency, 23rd Edition | 2023
Save RM370.80
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
De Smith's Judicial Review, 9th Ed | 2023
Save RM256.68
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller