Administration Of The Religion Of Islam (State Of Selangor) Enactment 2003 & Selected Regulations [Hingga 5hb Jan 2022]

  • RM25.00 MYR
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003,

Peraturan-Peraturan dan Kaedah Terpilih
&
Administration Of The Religion Of Islam (State Of Selangor) Enactment 2003,
Selected Regulations and Rules 

[Hingga 5hb Jan 2022]

 

Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan baru tentang pentadbiran Agama Islam; penubuhan dan fungsi Majlis Agama Islam Selangor, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.
*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Mengandungi:
-Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
-Administration of The Religion of Islam (State of Selamgor) Enactmemt 2003
-Peraturan-Peraturan Pentadbiran Agama Islam (Fi Perakuan Faraid) 2004
-Administration of the Religion of Islam (Certificate of Faraid Fees) Regulations 2004
-Peraturan-Peraturan Tauliah (Negeri Selangor) 2008
-Tauliah (State of Selangor) Regulations 2008
-Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Selangor) 2008
-Peguam Syarie (State of Selangor) Rules 2008

More statutes like Enakmen Pentadbiran Agama Islam : Statutes
We Also Recommend